TVSHOW File

? Cách mở file .TVSHOW? Những phần mềm mở file .TVSHOW và sửa file lỗi. Convert N/A TVSHOW file sang định dạng khác.

.TVSHOW File Extension

   
File name TVSHOW File
File Type mimoLive Show
Nhà phát triển Boinx Software
Phân loại Video Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (3 Bình chọn)

File .TVSHOW là file gì?

TVSHOW là Video Files - mimoLive Show, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Boinx Software.

Một tập tin TVSHOW là một chương trình được tạo ra bởi mimoLive, một trình soạn thảo video được sử dụng để phát sóng các sản phẩm như bài giảng, bài giảng, podcast, chương trình tin tức, và nhiều hơn nữa. Nó bao gồm một dự án chương trình, trong đó bao gồm các thiết lập và các khía cạnh, chẳng hạn như nội dung văn bản, đồ họa, hiệu ứng chuyển tiếp, hình động, tỷ lệ khung hình, hiển thị thời gian, và là tác giả, tạo nên trình bày chương trình.

What is a TVSHOW file?

A TVSHOW file is a show created by mimoLive, a video editor used to produce broadcasts such as sermons, lectures, podcasts, newscasts, and more. It contains a show project, which includes settings and aspects, such as text content, graphics, transitions, animations, frame rate, show length, and author, that make up the show presentation.

Cách mở .TVSHOW file

Để mở file .TVSHOW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TVSHOW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TVSHOW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TVSHOW do người dùng đóng góp.

  • Boinx Software mimoLive

Chuyển đổi file .TVSHOW

File .TVSHOW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *