TVTEMPLATE File

? Cách mở file .TVTEMPLATE? Những phần mềm mở file .TVTEMPLATE và sửa file lỗi. Convert N/A TVTEMPLATE file sang định dạng khác.

.TVTEMPLATE File Extension

   
File name TVTEMPLATE File
File Type mimoLive Template
Nhà phát triển Boinx Software
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .TVTEMPLATE là file gì?

TVTEMPLATE là Settings Files - mimoLive Template, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Boinx Software.

Một tập tin TVTEMPLATE là một mẫu được tạo ra bởi mimoLive, một trình soạn thảo video được sử dụng để phát sóng các sản phẩm như bài giảng, bài giảng, podcast, chương trình tin tức, và nhiều hơn nữa. Nó chứa một mẫu của một chương trình, bao gồm các cài đặt video và các khía cạnh tạo nên trình bày.

What is a TVTEMPLATE file?

A TVTEMPLATE file is a template created by mimoLive, a video editor used to produce broadcasts such as sermons, lectures, podcasts, newscasts, and more. It contains a template of a show, which includes the video settings and aspects that make up the presentation.

Cách mở .TVTEMPLATE file

Để mở file .TVTEMPLATE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TVTEMPLATE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TVTEMPLATE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TVTEMPLATE do người dùng đóng góp.

  • Boinx Software mimoLive

Chuyển đổi file .TVTEMPLATE

File .TVTEMPLATE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *