TWT File

? Cách mở file .TWT? Những phần mềm mở file .TWT và sửa file lỗi. Convert N/A TWT file sang định dạng khác.

.TWT File Extension

   
File name TWT File
File Type Carmageddon 2 Data File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.7 ★ (3 Bình chọn)

File .TWT là file gì?

TWT là Game Files - Carmageddon 2 Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập tin dữ liệu trò chơi được sử dụng bởi Carmageddon II: Carpocalypse Bây giờ, một 3D đua xe / trò chơi chiến đấu; lưu trữ dữ liệu sứ mệnh tham chiếu bởi Carmageddon II; bao gồm một tiêu đề hexadecimal tiếp theo dữ liệu trò chơi.

What is a TWT file?

Game data file used by Carmageddon II: Carpocalypse Now, a 3D car racing/combat game; stores mission data referenced by Carmageddon II; includes a hexadecimal header followed by game data.

Cách mở .TWT file

Để mở file .TWT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TWT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TWT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TWT do người dùng đóng góp.

  • Textease Studio CT
  • Textease
  • Textease
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .TWT

File .TWT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *