TXF File

? Cách mở file .TXF? Những phần mềm mở file .TXF và sửa file lỗi. Convert Binary TXF file sang định dạng khác.

.TXF File Extension

   
File name TXF File
File Type 1Transit XV Pack Translation File
Nhà phát triển STAR Group
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (7 Bình chọn)

File .TXF là file gì?

TXF là Data Files - 1Transit XV Pack Translation File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi STAR Group.

Dịch tập tin được tạo ra bởi Transit XV, một chương trình dùng để dịch thuật và nội địa; chứa các từ ngữ và phân khúc cũng như bản dịch của họ; lưu trữ một bản dịch từ một tập tin nguồn .PXF.

What is a TXF file?

Translation file created by Transit XV, a program used for language translation and localization; contains language terms and segments as well as their translations; stores a translation from a source .PXF file.

Cách mở .TXF file

Để mở file .TXF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TXF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TXF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TXF do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Office
  • Quicken Rental Property Manager
  • Quicken Rental Property Manager
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .TXF

File .TXF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *