TXT File

? Cách mở file .TXT? Những phần mềm mở file .TXT và sửa file lỗi. Convert Text TXT file sang định dạng khác.

.TXT File Extension

   
File name TXT File
File Type Plain Text File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Text Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.9 ★ (1739 Bình chọn)

File .TXT là file gì?

TXT là Text Files - Plain Text File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

tập tin TXT Một là một tài liệu văn bản chuẩn có chứa văn bản chưa định dạng. Nó được công nhận bởi bất kỳ chương trình xử lý văn bản chỉnh sửa hoặc lời nói và cũng có thể được xử lý bởi hầu hết các chương trình phần mềm khác. TXT thường tạo ra và mở bằng Microsoft Notepad và Apple TextEdit.

What is a TXT file?

A TXT file is a standard text document that contains unformatted text. It is recognized by any text editing or word processing program and can also be processed by most other software programs. TXT files are often created and opened using Microsoft Notepad and Apple TextEdit.

Cách mở .TXT file

Để mở file .TXT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TXT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TXT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TXT do người dùng đóng góp.

  • Free File Viewer
  • OpenOffice.org Writer
  • OpenOffice.org Writer
  • OpenOffice.org Calc
  • LibreOffice
  • LibreOffice Calc
  • LibreOffice Calc

Chuyển đổi file .TXT

File .TXT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Convert txt to pdf

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *