TXTRPT File

? Cách mở file .TXTRPT? Những phần mềm mở file .TXTRPT và sửa file lỗi. Convert Binary TXTRPT file sang định dạng khác.

.TXTRPT File Extension

   
File name TXTRPT File
File Type CommScope Teletilt Control System Report
Nhà phát triển CommScope
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.4 ★ (13 Bình chọn)

File .TXTRPT là file gì?

TXTRPT là Data Files - CommScope Teletilt Control System Report, dưới định dạng Binary được phát triển bởi CommScope.

Tệp được tạo bởi ATC Lite, phần mềm đi kèm với hệ thống điều khiển Teletilt anten (ví dụ, mô hình ATC200-LITE-USB); lưu trữ một bản báo cáo được tạo ra bởi các ăng-ten và lưu nó theo định dạng tài liệu Microsoft Word để nó có thể được mở ra với bất kỳ phần mềm Word tương thích.

What is a TXTRPT file?

File generated by ATC Lite, the software bundled with Teletilt Control System antennas (e.g., the ATC200-LITE-USB model); stores a report generated by the antenna and saves it in the Microsoft Word document format so that it can be opened with any Word-compatible software.

Cách mở .TXTRPT file

Để mở file .TXTRPT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TXTRPT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TXTRPT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TXTRPT do người dùng đóng góp.

  • Apache OpenOffice
  • Microsoft Word 2019
  • Microsoft Word 2019
  • LibreOffice

Chuyển đổi file .TXTRPT

File .TXTRPT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *