TZX File

? Cách mở file .TZX? Những phần mềm mở file .TZX và sửa file lỗi. Convert N/A TZX file sang định dạng khác.

.TZX File Extension

   
File name TZX File
File Type ZX Spectrum Tape Image File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Disk Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.8 ★ (6 Bình chọn)

File .TZX là file gì?

TZX là Disk Image Files - ZX Spectrum Tape Image File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Chính xác sao chép của một băng cassette cho Sinclair ZX Spectrum, một máy tính ở nhà phát hành tại Anh vào năm 1982; sử dụng chủ yếu để chế biến cơ bản word, chương trình đồ họa, và các trò chơi video; có thể chạy trên một máy tính sử dụng một chương trình thi đua Spectrum.

What is a TZX file?

Exact copy of a cassette for the Sinclair ZX Spectrum, a home computer released in the UK in 1982; used primarily for basic word processing, graphics programs, and video games; can be run on a PC using a Spectrum emulation program.

Cách mở .TZX file

Để mở file .TZX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TZX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TZX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TZX do người dùng đóng góp.

  • Spectaculator ZX Spectrum Emulator
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Free Unix Spectrum Emulator
  • SpectrumAnyWhere

Chuyển đổi file .TZX

File .TZX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *