UDL File

? Cách mở file .UDL? Những phần mềm mở file .UDL và sửa file lỗi. Convert Text UDL file sang định dạng khác.

.UDL File Extension

   
File name UDL File
File Type Microsoft Universal Data Link File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Database Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4 ★ (13 Bình chọn)

File .UDL là file gì?

UDL là Database Files - Microsoft Universal Data Link File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Microsoft.

Phổ Data Link (UDL) tập tin được sử dụng bởi các ứng dụng Windows để xác định thông tin kết nối đến một nhà cung cấp dữ liệu; xác định các loại cung cấp dữ liệu, các chuỗi kết nối, tên người dùng và mật khẩu, và các tài sản khác, chẳng hạn như timeout kết nối; cũng có thể được sử dụng để thử nghiệm kết nối với một nguồn dữ liệu.

What is a UDL file?

Universal Data Link (UDL) file used by Windows applications for specifying connection information to a data provider; defines the data provider type, the connection string, user name and password, and other properties, such as connection timeouts; can also be used for testing a connection to a data source.

Cách mở .UDL file

Để mở file .UDL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .UDL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .UDL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .UDL do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual Studio 2019
  • Microsoft Data Link Properties
  • Microsoft Data Link Properties

Chuyển đổi file .UDL

File .UDL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *