UHA File

? Cách mở file .UHA? Những phần mềm mở file .UHA và sửa file lỗi. Convert N/A UHA file sang định dạng khác.

.UHA File Extension

   
File name UHA File
File Type UHarc Compressed Archive
Nhà phát triển UHarc
Phân loại Compressed Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (71 Bình chọn)

File .UHA là file gì?

UHA là Compressed Files - UHarc Compressed Archive, dưới định dạng N/A được phát triển bởi UHarc.

file Windows lưu trữ nén sử dụng nén UHarc; có thể tạo ra tài liệu lưu trữ nhỏ hơn so với nén .RAR, nhưng giải nén thường mất nhiều thời gian.

What is a UHA file?

Windows file archive compressed using UHarc compression; may create smaller archives than .RAR compression, but decompression typically takes longer.

Cách mở .UHA file

Để mở file .UHA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .UHA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .UHA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .UHA do người dùng đóng góp.

  • WinRAR
  • WinCDEmu
  • WinCDEmu
  • Media Player Classic
  • DAEMON Tools Lite
  • Universal Extractor
  • Universal Extractor

Chuyển đổi file .UHA

File .UHA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *