UIBAK File

? Cách mở file .UIBAK? Những phần mềm mở file .UIBAK và sửa file lỗi. Convert N/A UIBAK file sang định dạng khác.

.UIBAK File Extension

   
File name UIBAK File
File Type UltraISO Backup Disk Image
Nhà phát triển EZB Systems
Phân loại Disk Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (20 Bình chọn)

File .UIBAK là file gì?

UIBAK là Disk Image Files - UltraISO Backup Disk Image, dưới định dạng N/A được phát triển bởi EZB Systems.

Sao lưu của một hình ảnh đĩa ISO lưu với UltraISO; có thể được sử dụng để phục hồi một ảnh đĩa nếu các tập tin ban đầu trở nên bị hỏng hoặc bị xóa; thường có tên là "[filename] .iso.uibak" và có thể được mở bằng cách loại bỏ các "uibak" một phần của phần mở rộng.

What is a UIBAK file?

Backup of an .ISO disk image saved with UltraISO; may be used to recover a disk image if the original file becomes corrupted or is deleted; typically named "[filename].iso.uibak" and can be opened by removing the "uibak" part of the extension.

Cách mở .UIBAK file

Để mở file .UIBAK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .UIBAK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .UIBAK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .UIBAK do người dùng đóng góp.

  • EZB Systems UltraISO

Chuyển đổi file .UIBAK

File .UIBAK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *