UMLCLASS File

? Cách mở file .UMLCLASS? Những phần mềm mở file .UMLCLASS và sửa file lỗi. Convert XML UMLCLASS file sang định dạng khác.

.UMLCLASS File Extension

   
File name UMLCLASS File
File Type UML Class Model
Nhà phát triển N/A
Phân loại Developer Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .UMLCLASS là file gì?

UMLCLASS là Developer Files - UML Class Model, dưới định dạng XML được phát triển bởi N/A.

Java Mô tả lớp tạo ra bằng cách sử dụng Unified Modeling Language UML; tương tự như một tập tin .UML, nhưng sử dụng đặc biệt cho việc xác định các lớp Java; có thể bao gồm các yếu tố, các thuộc tính, và các hoạt động liên quan đến việc lớp.

What is a UMLCLASS file?

Java class description created using the Unified Modeling Language UML; similar to a .UML file, but used specifically for defining Java classes; may include elements, attributes, and operations associated with the class.

Cách mở .UMLCLASS file

Để mở file .UMLCLASS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .UMLCLASS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .UMLCLASS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .UMLCLASS do người dùng đóng góp.

  • Eclipse IDE for Java Developers

Chuyển đổi file .UMLCLASS

File .UMLCLASS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *