UMOD File

? Cách mở file .UMOD? Những phần mềm mở file .UMOD và sửa file lỗi. Convert N/A UMOD file sang định dạng khác.

.UMOD File Extension

   
File name UMOD File
File Type Unreal Tournament Module File
Nhà phát triển Epic Games
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.7 ★ (3 Bình chọn)

File .UMOD là file gì?

UMOD là Game Files - Unreal Tournament Module File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Epic Games.

Self-extracting mô-đun Unreal trình cài đặt lưu trữ; chứa sửa đổi và các add-on cho nhiều người chơi trò chơi Unreal Tournament 3D gốc; bao gồm nén file mod và một "Manifest.ini" tập tin đó xác định địa điểm nơi mà các file được cài đặt.

What is a UMOD file?

Self-extracting Unreal module installer archive; contains modifications and add-ons for the original Unreal Tournament 3D multiplayer game; includes compressed mod files and a "Manifest.ini" file that defines the locations where the files are to be installed.

Cách mở .UMOD file

Để mở file .UMOD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .UMOD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .UMOD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .UMOD do người dùng đóng góp.

  • Epic Games Unreal Tournament
  • Play Unreal Tournament
  • Play Unreal Tournament

Chuyển đổi file .UMOD

File .UMOD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *