UMS File

? Cách mở file .UMS? Những phần mềm mở file .UMS và sửa file lỗi. Convert N/A UMS file sang định dạng khác.

.UMS File Extension

   
File name UMS File
File Type Rune 3D Mesh File
Nhà phát triển Human Head Studios
Phân loại 3D Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (4 Bình chọn)

File .UMS là file gì?

UMS là 3D Image Files - Rune 3D Mesh File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Human Head Studios.

Tập tin được sử dụng bởi Rune, một trò chơi hành động một người thứ ba mà người chơi điều khiển một nhân vật thần thoại mang tên Ragnarok; cửa hàng hình học 3D cho một nhân vật trò chơi hoặc đối tượng; được sử dụng để cung cấp các cấu trúc xương cho các tổ chức thế giới 3D.

What is a UMS file?

File used by Rune, a a third-person action game where players control a mythological character named Ragnarok; stores the 3D geometry for a game character or object; used for providing the skeletal structure to 3D world entities.

Cách mở .UMS file

Để mở file .UMS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .UMS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .UMS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .UMS do người dùng đóng góp.

  • Human Head Studios Rune
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .UMS

File .UMS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *