UMX File

? Cách mở file .UMX? Những phần mềm mở file .UMX và sửa file lỗi. Convert Binary UMX file sang định dạng khác.

.UMX File Extension

   
File name UMX File
File Type Unreal Music Package
Nhà phát triển Epic Games
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.5 ★ (11 Bình chọn)

File .UMX là file gì?

UMX là Game Files - Unreal Music Package, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Epic Games.

định dạng mô-đun âm nhạc có chứa nhạc nền cho Unreal Tournament, một 3D first-person shooter; tương tự như một .XM hoặc tập tin .S3M, nhưng được lưu trong định dạng nhạc Unreal độc quyền; có thể được mở bằng trackers âm thanh khác nhau và các tiện ích Unreal.

What is a UMX file?

Music module format that contains background music for Unreal Tournament, a 3D first-person shooter; similar to an .XM or .S3M file, but is saved in the proprietary Unreal music format; can be opened using various audio trackers and Unreal utilities.

Cách mở .UMX file

Để mở file .UMX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .UMX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .UMX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .UMX do người dùng đóng góp.

  • AIMP3
  • Winamp3
  • Winamp3
  • jetAudio
  • AIMP2
  • AIMP
  • AIMP

Chuyển đổi file .UMX

File .UMX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *