UNI File

? Cách mở file .UNI? Những phần mềm mở file .UNI và sửa file lỗi. Convert N/A UNI file sang định dạng khác.

.UNI File Extension

   
File name UNI File
File Type MikMod UniMOD Module
Nhà phát triển N/A
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (5 Bình chọn)

File .UNI là file gì?

UNI là Audio Files - MikMod UniMOD Module, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

định dạng mô-đun theo dõi âm thanh MikMod; tạo bởi người chơi mô-đun MikMod, một theo dõi âm thanh có sẵn cho nhiều nền tảng.

What is a UNI file?

MikMod audio tracker module format; created by the MikMod module player, an audio tracker available for multiple platforms.

Cách mở .UNI file

Để mở file .UNI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .UNI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .UNI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .UNI do người dùng đóng góp.

  • Global Writer
  • Any Video Converter Free
  • Any Video Converter Free
  • Media Player Classic
  • FreshView
  • eCopy Desktop Application
  • eCopy Desktop Application

Chuyển đổi file .UNI

File .UNI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *