UNK File

? Cách mở file .UNK? Những phần mềm mở file .UNK và sửa file lỗi. Convert N/A UNK file sang định dạng khác.

.UNK File Extension

   
File name UNK File
File Type Unknown File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.1 ★ (12 Bình chọn)

File .UNK là file gì?

UNK là Misc Files - Unknown File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập tin không rõ rằng không có một hiệp hội tập tin; có thể chứa nội dung tập tin từ một file gốc đã được không nhận biết được bởi bất kỳ chương trình; tạo thường như một phần mở rộng mặc định cho một tập tin bị hỏng hoặc vô danh được tìm thấy trong file đính kèm email hoặc tải từ trang Web.

What is a UNK file?

Unknown file that does not have a file association; may contain file contents from an original file that was unrecognized by any program; created typically as a default extension for a corrupted or unknown file that is found in email attachments or downloads from the Web.

Cách mở .UNK file

Để mở file .UNK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .UNK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .UNK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .UNK do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Shimadzu Common Container
  • Shimadzu Common Container

Chuyển đổi file .UNK

File .UNK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *