UNKNOWN File

? Cách mở file .UNKNOWN? Những phần mềm mở file .UNKNOWN và sửa file lỗi. Convert N/A UNKNOWN file sang định dạng khác.

.UNKNOWN File Extension

   
File name UNKNOWN File
File Type Unknown File Type
Nhà phát triển N/A
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.1 ★ (367 Bình chọn)

File .UNKNOWN là file gì?

UNKNOWN là Misc Files - Unknown File Type, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Một tập tin với phần mở rộng .unknown là một file Windows mà không có một hiệp hội tập tin. Nó có thể có một phần mở rộng .unknown để phục vụ như một giữ chỗ cho phần mở rộng chính xác của tập tin.

What is a UNKNOWN file?

A file with an .unknown extension is a Windows file that does not have a file association. It may have an .unknown extension to serve as a placeholder for the file's correct extension.

Cách mở .UNKNOWN file

Để mở file .UNKNOWN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .UNKNOWN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .UNKNOWN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .UNKNOWN do người dùng đóng góp.

  • WinRAR
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • OpenOffice.org Calc

Chuyển đổi file .UNKNOWN

File .UNKNOWN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *