UNL File

? Cách mở file .UNL? Những phần mềm mở file .UNL và sửa file lỗi. Convert N/A UNL file sang định dạng khác.

.UNL File Extension

   
File name UNL File
File Type Garmin Unlock File
Nhà phát triển Garmin
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.6 ★ (11 Bình chọn)

File .UNL là file gì?

UNL là Misc Files - Garmin Unlock File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Garmin.

tập tin sao lưu được tạo ra bởi MapSource, một chương trình dùng để quản lý các bản đồ cho các thiết bị điều hướng Garmin; chứa mã mở khóa cho các bản đồ; sử dụng như một bản sao lưu để các mã có thể được phục hồi trở lại với thiết bị Garmin.

What is a UNL file?

Backup file created by MapSource, a program used to manage maps for Garmin navigational devices; contains unlock codes for maps; used as a backup copy so that the codes can be restored back to the Garmin device.

Cách mở .UNL file

Để mở file .UNL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .UNL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .UNL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .UNL do người dùng đóng góp.

  • Garmin MapSource
  • MapSource
  • MapSource

Chuyển đổi file .UNL

File .UNL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *