UNR File

? Cách mở file .UNR? Những phần mềm mở file .UNR và sửa file lỗi. Convert N/A UNR file sang định dạng khác.

.UNR File Extension

   
File name UNR File
File Type Unreal Level Map
Nhà phát triển N/A
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.2 ★ (6 Bình chọn)

File .UNR là file gì?

UNR là Game Files - Unreal Level Map, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Chứa các bản đồ và thông tin cần thiết khác cho một mức độ Unreal hoặc Unreal Tournament

What is a UNR file?

Contains the map and other required information for one level of Unreal or Unreal Tournament

Cách mở .UNR file

Để mở file .UNR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .UNR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .UNR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .UNR do người dùng đóng góp.

  • Unreal Tournament G.O.T.Y. Edition
  • Unreal Tournament
  • Unreal Tournament
  • Media Player Classic
  • Unreal Safe Mode
  • Play Unreal
  • Play Unreal

Chuyển đổi file .UNR

File .UNR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *