USD File

? Cách mở file .USD? Những phần mềm mở file .USD và sửa file lỗi. Convert Text and Binary USD file sang định dạng khác.

.USD File Extension

   
File name USD File
File Type
Nhà phát triển Pixar Animation Studios
Phân loại 3D Image Files
Định dạng Text and Binary
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .USD là file gì?

USD là 3D Image Files - , dưới định dạng Text and Binary được phát triển bởi Pixar Animation Studios.

Cách mở .USD file

Để mở file .USD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .USD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .USD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .USD do người dùng đóng góp.

  • Parallels Tools Center
  • MIROKU JYOHO SERVICE Sales and Purchase
  • MIROKU JYOHO SERVICE Sales and Purchase
  • Unithink Sales and Purchase
  • MIROKU UNISOFT Sales and Purchase

Chuyển đổi file .USD

File .USD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *