UT3 File

? Cách mở file .UT3? Những phần mềm mở file .UT3 và sửa file lỗi. Convert Binary UT3 file sang định dạng khác.

.UT3 File Extension

   
File name UT3 File
File Type Unreal Tournament 3 Map File
Nhà phát triển Epic Games
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (4 Bình chọn)

File .UT3 là file gì?

UT3 là Game Files - Unreal Tournament 3 Map File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Epic Games.

Bản đồ mức độ sử dụng bởi Unreal Tournament III (UT3), một shooter người đầu tiên trò chơi 3D; chứa các bố trí bản đồ cũng như vị trí của các đối tượng và các nhân vật trong bản đồ; có thể được bao gồm trong các trò chơi hoặc tùy chỉnh thiết kế bởi người chơi UT3.

What is a UT3 file?

Level map used by Unreal Tournament III (UT3), a 3D first-person shooter game; contains the map layout as well as the location of objects and characters in the map; may be included with the game or custom designed by UT3 players.

Cách mở .UT3 file

Để mở file .UT3 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .UT3 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .UT3

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .UT3 do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .UT3

File .UT3 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *