UT4MOD File

? Cách mở file .UT4MOD? Những phần mềm mở file .UT4MOD và sửa file lỗi. Convert N/A UT4MOD file sang định dạng khác.

.UT4MOD File Extension

   
File name UT4MOD File
File Type Unreal Tournament 2004 Module
Nhà phát triển Epic Games
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .UT4MOD là file gì?

UT4MOD là Game Files - Unreal Tournament 2004 Module, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Epic Games.

Mô-đun được sử dụng bởi Unreal Tournament 2004 (UT2004), một máy nghe nhạc đa first-person shooter trò chơi; mở rộng UT2004 gameplay với bản đồ mới, nhân vật, điểm spawn, sửa đổi vũ khí, và đồ họa; có thể được nạp vào UT2004 bằng cách nhấp đúp vào tập tin mô-đun.

What is a UT4MOD file?

Module used by Unreal Tournament 2004 (UT2004), a multi-player first-person shooter game; extends UT2004 gameplay with new maps, characters, spawn points, weapon modifications, and graphics; may be loaded into UT2004 by double-clicking the module file.

Cách mở .UT4MOD file

Để mở file .UT4MOD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .UT4MOD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .UT4MOD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .UT4MOD do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .UT4MOD

File .UT4MOD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *