UT8 File

? Cách mở file .UT8? Những phần mềm mở file .UT8 và sửa file lỗi. Convert Text UT8 file sang định dạng khác.

.UT8 File Extension

   
File name UT8 File
File Type Ghost Master Language File
Nhà phát triển Sick Puppies
Phân loại Game Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3 ★ (4 Bình chọn)

File .UT8 là file gì?

UT8 là Game Files - Ghost Master Language File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Sick Puppies.

Ngôn ngữ hỗ trợ tập tin được sử dụng bởi ma Master, một trò chơi chiến lược, nơi người chơi đóng vai trò vai trò của những con ma và con người sợ hãi; tiết kiệm dây cho các trò chơi và cho phép các trò chơi có tính cục bộ cho các ngôn ngữ khác nhau.

What is a UT8 file?

Language support file used by Ghost Master, a strategy game where players act the role of ghosts and scare humans; saves strings for the game and allows the game to be localized for different languages.

Cách mở .UT8 file

Để mở file .UT8 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .UT8 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .UT8

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .UT8 do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .UT8

File .UT8 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *