UTF8 File

? Cách mở file .UTF8? Những phần mềm mở file .UTF8 và sửa file lỗi. Convert Text UTF8 file sang định dạng khác.

.UTF8 File Extension

   
File name UTF8 File
File Type Unicode UTF8-Encoded Text Document
Nhà phát triển N/A
Phân loại Text Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.2 ★ (9 Bình chọn)

File .UTF8 là file gì?

UTF8 là Text Files - Unicode UTF8-Encoded Text Document, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

tài liệu văn bản sử dụng Unicode UTF-8 (8-bit Unicode Transformation Format) mã hóa; có thể được sử dụng cho tiếng Anh và nhiều ngôn ngữ khác, bao gồm hỗ trợ cho nhân vật châu Á; tương thích ngược với ASCII.

What is a UTF8 file?

Text document that uses Unicode UTF-8 (8-bit Unicode Transformation Format) encoding; can be used for English and many other languages, including support for Asian characters; backwards compatible with ASCII.

Cách mở .UTF8 file

Để mở file .UTF8 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .UTF8 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .UTF8

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .UTF8 do người dùng đóng góp.

  • Parallels Tools Center
  • Virtaal
  • Virtaal
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .UTF8

File .UTF8 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *