UWF File

? Cách mở file .UWF? Những phần mềm mở file .UWF và sửa file lỗi. Convert N/A UWF file sang định dạng khác.

.UWF File Extension

   
File name UWF File
File Type UltraTracker Wave File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (4 Bình chọn)

File .UWF là file gì?

UWF là Audio Files - UltraTracker Wave File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập tin dạng sóng âm thanh dùng để lưu trữ các mẫu âm thanh cho chương trình theo dõi âm thanh UltraTracker.

What is a UWF file?

Audio waveform file used to store audio samples for the UltraTracker audio tracking program.

Cách mở .UWF file

Để mở file .UWF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .UWF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .UWF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .UWF do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .UWF

File .UWF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *