V File

? Cách mở file .V? Những phần mềm mở file .V và sửa file lỗi. Convert Text V file sang định dạng khác.

.V File Extension

   
File name V File
File Type 1Verilog Source Code File
Nhà phát triển Accellera
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.5 ★ (31 Bình chọn)

File .V là file gì?

V là Developer Files - 1Verilog Source Code File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Accellera.

Một tập tin có phần mở rộng tập tin V có thể là một tập tin mã nguồn viết bằng các ngôn ngữ Verilog mô tả phần cứng (HDL). Nó xác định một mô hình của một hệ thống điện tử. V file thường chứa mã nguồn Verilog năm 2005, nhưng họ cũng có thể sử dụng một trong các tiêu chuẩn Verilog cũ, chẳng hạn như Verilog-95 hoặc Verilog 2001.

What is a V file?

A file with a V file extension may be a source code file written in the Verilog hardware description language (HDL). It specifies a model of an electronic system. V files typically contain Verilog 2005 source code, but they may also use one of the older Verilog standards, such as Verilog-95 or Verilog 2001.

Cách mở .V file

Để mở file .V click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .V bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .V

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .V do người dùng đóng góp.

  • SYNAPTICAD VeriLogger Extreme
  • Mentor Graphics ModelSim
  • Mentor Graphics ModelSim
  • File Viewer Plus
  • Notepad++
  • Xilinx ISE Design Suite
  • Xilinx ISE Design Suite
  • Verilog 2005 parser
  • Cadence Design Systems Incisive

Chuyển đổi file .V

File .V có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *