V12 File

? Cách mở file .V12? Những phần mềm mở file .V12 và sửa file lỗi. Convert Binary V12 file sang định dạng khác.

.V12 File Extension

   
File name V12 File
File Type All The Right Type Database File
Nhà phát triển Ingenuity Works
Phân loại Database Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (4 Bình chọn)

File .V12 là file gì?

V12 là Database Files - All The Right Type Database File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Ingenuity Works.

Cơ sở dữ liệu tập tin được sử dụng bởi tất cả The Right Type, một chương trình giáo dục sử dụng các kỹ năng gõ bàn phím sinh viên dạy; lưu trữ hồ sơ giáo viên và kết quả học tập; cho phép giáo viên để theo dõi tiến độ và tạo các báo cáo; nói chung là xử lý nền bằng phần mềm và không tự mở hoặc thay đổi nội dung của người dùng.

What is a V12 file?

Database file used by All The Right Type, an educational program used to teach students keyboard typing skills; stores teacher and student performance records; enables teachers to track progress and create reports; generally handled in the background by the software and not manually opened or edited by the user.

Cách mở .V12 file

Để mở file .V12 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .V12 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .V12

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .V12 do người dùng đóng góp.

  • Ingenuity Works All The Right Type
  • FileMaker Pro Runtime
  • FileMaker Pro Runtime

Chuyển đổi file .V12

File .V12 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *