V12.SUO File

? Cách mở file .V12.SUO? Những phần mềm mở file .V12.SUO và sửa file lỗi. Convert Binary V12.SUO file sang định dạng khác.

.V12.SUO File Extension

   
File name V12.SUO File
File Type Visual Studio 2013 Solution User Options File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.4 ★ (5 Bình chọn)

File .V12.SUO là file gì?

V12.SUO là Developer Files - Visual Studio 2013 Solution User Options File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

tập tin thông tin người dùng tạo ra bởi Visual Studio 2013, một công cụ phát triển phần mềm sử dụng để tạo các chương trình Windows và các ứng dụng web; cấu trúc theo định dạng nhị phân; lưu trữ thông tin người dùng như các cửa sổ mở công cụ, chi tiết khởi động dự án, nhiệm vụ của người dùng, và các tập tin mở.

What is a V12.SUO file?

User information file created by Visual Studio 2013, a software development tool used for creating Windows programs and Web applications; structured in a binary format; stores user information such as opened tool windows, start-up project details, user tasks, and opened files.

Cách mở .V12.SUO file

Để mở file .V12.SUO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .V12.SUO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .V12.SUO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .V12.SUO do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual Studio 2019

Chuyển đổi file .V12.SUO

File .V12.SUO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *