V2I File

? Cách mở file .V2I? Những phần mềm mở file .V2I và sửa file lỗi. Convert N/A V2I file sang định dạng khác.

.V2I File Extension

   
File name V2I File
File Type Norton Ghost Virtual Volume Image
Nhà phát triển Symantec
Phân loại Backup Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (9 Bình chọn)

File .V2I là file gì?

V2I là Backup Files - Norton Ghost Virtual Volume Image, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Symantec.

Đĩa hình ảnh sao lưu từ một khối lượng hiện tại sử dụng Norton Ghost; chứa một bản sao lưu cơ sở của tất cả mọi thứ trên đĩa cứng; có thể được gắn kết như một phân vùng mới hoặc khôi phục một đĩa sử dụng Norton Ghost.

What is a V2I file?

Disk image backed up from a current volume using Norton Ghost; contains a base backup of everything on the hard disk; may be mounted as a new volume or restored to another disk using Norton Ghost.

Cách mở .V2I file

Để mở file .V2I click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .V2I bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .V2I

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .V2I do người dùng đóng góp.

  • Symantec Ghost Solution Suite
  • TI Connect
  • TI Connect
  • Symantec System Recovery
  • Symantec Backup Exec System Recovery
  • V2i Protector
  • V2i Protector

Chuyển đổi file .V2I

File .V2I có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *