V2M File

? Cách mở file .V2M? Những phần mềm mở file .V2M và sửa file lỗi. Convert Binary V2M file sang định dạng khác.

.V2M File Extension

   
File name V2M File
File Type V2 Synthesizer Audio File
Nhà phát triển Farbrausch
Phân loại Audio Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (4 Bình chọn)

File .V2M là file gì?

V2M là Audio Files - V2 Synthesizer Audio File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Farbrausch.

Âm thanh tập tin được sử dụng bởi 64k và 96k demo được phát triển bởi Farbrausch bao gồm fr-08: .Công .product và .kkrieger; tạo ra với các hệ thống tổng hợp V2 mã hóa âm thanh như một loạt các hướng dẫn được chơi bởi một tổng hợp, tương tự như các định dạng .mod, .XM, và .S3M.

What is a V2M file?

Audio file used by 64k and 96k demos developed by Farbrausch including fr-08: .the .product and .kkrieger; created with the V2 synthesizer system which encodes the audio as a series of instructions that are played by a synthesizer, similarly to the .MOD, .XM, and .S3M formats.

Cách mở .V2M file

Để mở file .V2M click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .V2M bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .V2M

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .V2M do người dùng đóng góp.

  • Nullsoft Winamp with Farbrausch v2m plugin
  • V2M Synthesizer System
  • V2M Synthesizer System
  • TiLP2
  • V2 Conference version
  • Visitenkarten in 2 Minuten
  • Visitenkarten in 2 Minuten

Chuyển đổi file .V2M

File .V2M có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *