V3V File

? Cách mở file .V3V? Những phần mềm mở file .V3V và sửa file lỗi. Convert N/A V3V file sang định dạng khác.

.V3V File Extension

   
File name V3V File
File Type Vector Art 3D Model File
Nhà phát triển Vector Art 3D
Phân loại 3D Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .V3V là file gì?

V3V là 3D Image Files - Vector Art 3D Model File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Vector Art 3D.

What is a V3V file?

A V3V file contains a 3D model that can be viewed using Vector Art 3D Viewer, a free program for Windows used to view 3D models. It stores a preview of a 3D model that is smaller in size, ranging from 100KB to 1 MB. V3V files may be used for a variety of 3D models, such as animals, symbols, decorative pieces, pictorials, and signs.

Cách mở .V3V file

Để mở file .V3V click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .V3V bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .V3V

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .V3V do người dùng đóng góp.

  • Vector Art 3D Viewer

Chuyển đổi file .V3V

File .V3V có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *