V64 File

? Cách mở file .V64? Những phần mềm mở file .V64 và sửa file lỗi. Convert N/A V64 file sang định dạng khác.

.V64 File Extension

   
File name V64 File
File Type Nintendo 64 ROM Dump
Nhà phát triển N/A
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.5 ★ (17 Bình chọn)

File .V64 là file gì?

V64 là Game Files - Nintendo 64 ROM Dump, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Dữ liệu "đổ" vào một tập tin từ một mực ROM Nintendo 64 sử dụng Doctor V64; cũng được gọi là một hình ảnh ROM "byteswapped"; có thể được chơi trên Mac và Windows máy tính sử dụng phần mềm mô phỏng N64.

What is a V64 file?

Data "dumped" to a file from a Nintendo 64 ROM cartridge using Doctor V64; also called a "byteswapped" ROM image; can be played on Mac and Windows computers using N64 emulation software.

Cách mở .V64 file

Để mở file .V64 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .V64 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .V64

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .V64 do người dùng đóng góp.

  • sixtyforce
  • Project64
  • Project64
  • Nemu64
  • Daedalus
  • UltraHLE
  • UltraHLE

Chuyển đổi file .V64

File .V64 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *