VAC File

? Cách mở file .VAC? Những phần mềm mở file .VAC và sửa file lỗi. Convert N/A VAC file sang định dạng khác.

.VAC File Extension

   
File name VAC File
File Type 1Oc2.316s Cakit File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (4 Bình chọn)

File .VAC là file gì?

VAC là Developer Files - 1Oc2.316s Cakit File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

bộ máy tính Đại số; chứa một tập hợp lớn các lớp dành cho máy tính đa thức và độc đoán chính xác nguyên số học.

What is a VAC file?

Computer Algebra kit; contains a large set of classes for polynomial computing and arbitrary precision integer arithmetic.

Cách mở .VAC file

Để mở file .VAC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VAC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VAC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VAC do người dùng đóng góp.

  • File Extractor
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Arquimet
  • ACESCO

Chuyển đổi file .VAC

File .VAC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *