VAL File

? Cách mở file .VAL? Những phần mềm mở file .VAL và sửa file lỗi. Convert N/A VAL file sang định dạng khác.

.VAL File Extension

   
File name VAL File
File Type 1Valodas Dictionary File
Nhà phát triển Valodas
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.6 ★ (5 Bình chọn)

File .VAL là file gì?

VAL là Data Files - 1Valodas Dictionary File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Valodas.

Từ điển từ được sử dụng bởi "Ngôn ngữ", một ngôn ngữ miễn phí học chương trình phần mềm; tính năng học tập từ, lặp đi lặp lại, và chính tả giúp đỡ; các tập tin từ điển có thể được chỉnh sửa và cập nhật bởi người sử dụng.

What is a VAL file?

Dictionary of words used by "valodas," a free language learning software program; features word learning, repetition, and spelling help; the dictionary file can be edited and updated by the user.

Cách mở .VAL file

Để mở file .VAL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VAL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VAL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VAL do người dùng đóng góp.

  • DSS Player-Lite
  • Cn3D
  • Cn3D
  • Any Video Converter Free
  • Media Player Classic
  • Microsoft Office
  • Microsoft Office

Chuyển đổi file .VAL

File .VAL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *