VCT File

? Cách mở file .VCT? Những phần mềm mở file .VCT và sửa file lỗi. Convert Binary VCT file sang định dạng khác.

.VCT File Extension

   
File name VCT File
File Type 1IDRISI Vector Image
Nhà phát triển Clark Labs
Phân loại GIS Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (5 Bình chọn)

File .VCT là file gì?

VCT là GIS Files - 1IDRISI Vector Image, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Clark Labs.

hình ảnh GIS tạo ra bởi IDRISI Taiga, một ứng dụng GIS được sử dụng để phân tích và hình dung hình ảnh không gian địa lý; cửa hàng vector dữ liệu sử dụng các điểm kết nối chứ không phải là dữ liệu raster được sử dụng bởi các file .RST IDRISI của.

What is a VCT file?

GIS image created by IDRISI Taiga, a GIS application used for analyzing and visualizing geospatial images; stores vector data using connected points rather than raster data used by IDRISI's .RST files.

Cách mở .VCT file

Để mở file .VCT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VCT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VCT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VCT do người dùng đóng góp.

  • Blue Marble Geographics Global Mapper
  • Clark Labs TerrSet
  • Clark Labs TerrSet
  • Clark Labs Land Change Modeler
  • Safe Software FME Desktop
  • ESRI ArcGIS for Desktop
  • ESRI ArcGIS for Desktop

Chuyển đổi file .VCT

File .VCT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *