VCW File

? Cách mở file .VCW? Những phần mềm mở file .VCW và sửa file lỗi. Convert N/A VCW file sang định dạng khác.

.VCW File Extension

   
File name VCW File
File Type eMbedded Visual C++ Workspace File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .VCW là file gì?

VCW là Settings Files - eMbedded Visual C++ Workspace File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

tập tin workspace lưu tạo ra bởi eMbedded Visual C ++ (EVC), một công cụ phát triển phần mềm sử dụng để tạo ra các chương trình (Compact Edition) Windows CE cho .NET thiết bị trợ; chứa các tùy chọn bố trí cho IDE EVC của; sử dụng để lưu trữ một không gian làm việc dự án tùy chỉnh quá trình phát triển.

What is a VCW file?

Saved workspace file created by eMbedded Visual C++ (eVC), a software development tool used to create Windows CE (Compact Edition) programs for .NET powered devices; contains layout settings for eVC's IDE; used for storing a customized project workspace during development.

Cách mở .VCW file

Để mở file .VCW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VCW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VCW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VCW do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual Studio 2019
  • Microsoft eMbedded Visual C++
  • Microsoft eMbedded Visual C++
  • Microsoft Visual Studio CTP

Chuyển đổi file .VCW

File .VCW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *