VCX File

? Cách mở file .VCX? Những phần mềm mở file .VCX và sửa file lỗi. Convert Binary VCX file sang định dạng khác.

.VCX File Extension

   
File name VCX File
File Type 1Virtual Disc Definition File
Nhà phát triển H+H Software
Phân loại Disk Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .VCX là file gì?

VCX là Disk Image Files - 1Virtual Disc Definition File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi H+H Software.

Tập tin được tạo ra bởi Virtual CD Editor, một chương trình chỉnh sửa đĩa kèm với phần mềm Virtual CD; tiết kiệm danh sách các tập tin mà sẽ được ghi vào đĩa; được sử dụng để tạo ra hình ảnh đĩa, trong đó bao gồm một tập tin .VC4 và 0,000 "0,001" "0,002", vv tập tin dữ liệu.

What is a VCX file?

File created by Virtual CD Editor, a disc editing program included with the Virtual CD software; saves the list of files that will be burned to the disc; used for creating the disc image, which is comprised of a .VC4 file and .000, ".001," ".002," etc. data files.

Cách mở .VCX file

Để mở file .VCX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VCX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VCX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VCX do người dùng đóng góp.

  • H+H Software Virtual CD
  • Vacon Loader
  • Vacon Loader

Chuyển đổi file .VCX

File .VCX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *