VCXITEMS File

? Cách mở file .VCXITEMS? Những phần mềm mở file .VCXITEMS và sửa file lỗi. Convert N/A VCXITEMS file sang định dạng khác.

.VCXITEMS File Extension

   
File name VCXITEMS File
File Type VC++ Project Items File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .VCXITEMS là file gì?

VCXITEMS là Developer Files - VC++ Project Items File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

tập tin Một VCXITEMS là một dự án được sử dụng bởi Microsoft Visual Studio, một công cụ phát triển phần mềm sử dụng để phát triển các chương trình Windows và các ứng dụng web. Nó chứa một hoặc nhiều file mã nguồn, hoặc các mặt hàng, được tham chiếu bởi nhiều .VCXPROJ C ++ dự án trong Visual Studio.

What is a VCXITEMS file?

A VCXITEMS file is a project used by Microsoft Visual Studio, a software development tool used to develop Windows programs and web applications. It contains one or more source code files, or items, that are referenced by multiple .VCXPROJ C++ projects in Visual Studio.

Cách mở .VCXITEMS file

Để mở file .VCXITEMS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VCXITEMS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VCXITEMS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VCXITEMS do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual Studio 2019

Chuyển đổi file .VCXITEMS

File .VCXITEMS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *