VCXPROJ File

? Cách mở file .VCXPROJ? Những phần mềm mở file .VCXPROJ và sửa file lỗi. Convert XML VCXPROJ file sang định dạng khác.

.VCXPROJ File Extension

   
File name VCXPROJ File
File Type Visual C++ Project
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.9 ★ (27 Bình chọn)

File .VCXPROJ là file gì?

VCXPROJ là Developer Files - Visual C++ Project, dưới định dạng XML được phát triển bởi Microsoft.

tập tin Một VCXPROJ là một dự án phát triển phần mềm tạo ra bởi Visual C ++, một thành phần của Microsoft Visual Studio dùng để phát triển các chương trình trong C ++. Nó lưu trữ thông tin dự án trong một định dạng XML, bao gồm tài liệu tham khảo để các file mã nguồn và tài sản ứng dụng. Các tập tin được sử dụng để phát triển và xây dựng chương trình thực thi.

What is a VCXPROJ file?

A VCXPROJ file is a software development project created by Visual C++, a component of Microsoft Visual Studio used to develop programs in C++. It stores project information in an XML format, including references to source code files and application assets. The file is used for developing and building executable programs.

Cách mở .VCXPROJ file

Để mở file .VCXPROJ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VCXPROJ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VCXPROJ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VCXPROJ do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual Studio 2019
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Microsoft Visual Studio CTP
  • Any Video Converter Professional

Chuyển đổi file .VCXPROJ

File .VCXPROJ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *