VDB File

? Cách mở file .VDB? Những phần mềm mở file .VDB và sửa file lỗi. Convert Binary VDB file sang định dạng khác.

.VDB File Extension

   
File name VDB File
File Type 1Symantec Virus Database File
Nhà phát triển Symantec
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (6 Bình chọn)

File .VDB là file gì?

VDB là Data Files - 1Symantec Virus Database File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Symantec.

tập tin cơ sở dữ liệu virus được sử dụng bởi Symantec AntiVirus, một chương trình bảo vệ máy tính chống lại virus ty; chứa các cập nhật định nghĩa virus; sử dụng để phân phối các định nghĩa virus từ một máy chủ AntiVirus cho khách hàng khi virus mới được phát hiện.

What is a VDB file?

Virus database file used by Symantec AntiVirus, a program that protects company computers against viruses; contains virus definition updates; used to distribute virus definitions from an AntiVirus server to clients when new viruses are discovered.

Cách mở .VDB file

Để mở file .VDB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VDB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VDB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VDB do người dùng đóng góp.

  • Symantec EndPoint Protection 12
  • Microsoft Office
  • Microsoft Office
  • Vehicle Manager Home Edition
  • ViFlow
  • Vehicle Manager Professional Edition
  • Vehicle Manager Professional Edition

Chuyển đổi file .VDB

File .VDB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *