VDW File

? Cách mở file .VDW? Những phần mềm mở file .VDW và sửa file lỗi. Convert Binary VDW file sang định dạng khác.

.VDW File Extension

   
File name VDW File
File Type Visio Web Drawing
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Web Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.7 ★ (6 Bình chọn)

File .VDW là file gì?

VDW là Web Files - Visio Web Drawing, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Vẽ được tạo ra bởi Visio, một bản vẽ kỹ thuật và chương trình minh họa; tiết kiệm một biểu đồ, sơ đồ, hoặc minh họa khác, nhưng được lưu đặc biệt để sử dụng trên Web chứ không phải là mở trong Visio.

What is a VDW file?

Drawing created by Visio, a technical drawing and illustration program; saves a chart, diagram, or other illustration, but is saved specifically for use on the Web rather than for opening in Visio.

Cách mở .VDW file

Để mở file .VDW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VDW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VDW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VDW do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visio 2019
  • File Viewer Plus
  • File Viewer Plus
  • Stuffit Expander
  • progeCAD Professional English
  • progeCAD Professional
  • progeCAD Professional

Chuyển đổi file .VDW

File .VDW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *