VEC File

? Cách mở file .VEC? Những phần mềm mở file .VEC và sửa file lỗi. Convert Text VEC file sang định dạng khác.

.VEC File Extension

   
File name VEC File
File Type 1Orbiter Vector Map File
Nhà phát triển Martin Schweiger
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.1 ★ (7 Bình chọn)

File .VEC là file gì?

VEC là Data Files - 1Orbiter Vector Map File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Martin Schweiger.

Tập tin được sử dụng bởi Orbiter, một không gian miễn phí chương trình mô phỏng chuyến bay; định nghĩa một bản đồ vector, được sử dụng để hiển thị hình dạng đối tượng không gian (ví dụ, các hành tinh); lưu trong một định dạng văn bản đơn giản và nằm trong thư mục Config ... Data thư mục của bản cài đặt Orbiter.

What is a VEC file?

File used by Orbiter, a free space flight simulation program; defines a vector map, which is used for displaying space object shapes (e.g., planets); saved in a plain text format and is located in the Config...Data directory of the Orbiter installation.

Cách mở .VEC file

Để mở file .VEC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VEC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VEC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VEC do người dùng đóng góp.

  • DDS-CAD
  • MiraMon
  • MiraMon
  • Media Player Classic
  • WinDS PRO Apps
  • DDS-CAD Viewer
  • DDS-CAD Viewer

Chuyển đổi file .VEC

File .VEC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *