VFZ File

? Cách mở file .VFZ? Những phần mềm mở file .VFZ và sửa file lỗi. Convert Binary VFZ file sang định dạng khác.

.VFZ File Extension

   
File name VFZ File
File Type Creative Webcam Video Effects File
Nhà phát triển Creative Technology
Phân loại Video Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .VFZ là file gì?

VFZ là Video Files - Creative Webcam Video Effects File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Creative Technology.

Tập tin được sử dụng bởi Live! Cầm, một chương trình cho phép người dùng trò chuyện trực tuyến sử dụng webcam Creative; chứa hiệu ứng morph hoặc video overlay thức ăn; sử dụng để tăng cường trò chuyện trực tuyến xã hội với niềm vui và hiệu ứng sáng tạo.

What is a VFZ file?

File used by Live! Cam, a program that allows users to chat online using Creative webcams; contains effects that morph or overlay video feeds; used to enhance social online chatting with fun and creative effects.

Cách mở .VFZ file

Để mở file .VFZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VFZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VFZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VFZ do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Teamcenter Visualization
  • Teamcenter Visualization
  • PixelLive Viewer
  • Teamcenter Visualization Professional
  • Teamcenter Visualization Mockup
  • Teamcenter Visualization Mockup

Chuyển đổi file .VFZ

File .VFZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *