VGA File

? Cách mở file .VGA? Những phần mềm mở file .VGA và sửa file lỗi. Convert N/A VGA file sang định dạng khác.

.VGA File Extension

   
File name VGA File
File Type VGA Display Driver
Nhà phát triển N/A
Phân loại System Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (4 Bình chọn)

File .VGA là file gì?

VGA là System Files - VGA Display Driver, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Trình điều khiển Windows có hỗ trợ màn hình VGA; cho phép người dùng điều chỉnh độ phân giải và độ sâu màu của màn hình bằng cách sử dụng bảng điều khiển Màn hình kiểm soát; được sử dụng trong phiên bản đầu tiên của Windows khi màn hình VGA được sử dụng phổ biến.

What is a VGA file?

Windows driver that supports VGA monitors; allows the user to adjust the resolution and color depth of the display using the Monitors control panel; used in early versions of Windows when VGA monitors were commonly used.

Cách mở .VGA file

Để mở file .VGA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VGA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VGA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VGA do người dùng đóng góp.

  • XnView
  • FSViewer
  • FSViewer
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .VGA

File .VGA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *