VGC File

? Cách mở file .VGC? Những phần mềm mở file .VGC và sửa file lỗi. Convert N/A VGC file sang định dạng khác.

.VGC File Extension

   
File name VGC File
File Type ViziGen Code Generation Template
Nhà phát triển ViziGen
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (3 Bình chọn)

File .VGC là file gì?

VGC là Developer Files - ViziGen Code Generation Template, dưới định dạng N/A được phát triển bởi ViziGen.

Template được sử dụng bởi ViziGen, một công cụ phát triển phần mềm cho các tập tin mã nguồn tạo; cung cấp một điểm khởi đầu để tạo ra mã nguồn mới trong một ngôn ngữ lập trình cụ thể.

What is a VGC file?

Template used by ViziGen, a software development tool for generating source code files; provides a starting point for generating new source code in a specific programming language.

Cách mở .VGC file

Để mở file .VGC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VGC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VGC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VGC do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • VGC
  • VGC

Chuyển đổi file .VGC

File .VGC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *