VGD File

? Cách mở file .VGD? Những phần mềm mở file .VGD và sửa file lỗi. Convert N/A VGD file sang định dạng khác.

.VGD File Extension

   
File name VGD File
File Type Generic CADD VGA Driver
Nhà phát triển N/A
Phân loại System Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.8 ★ (6 Bình chọn)

File .VGD là file gì?

VGD là System Files - Generic CADD VGA Driver, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Lái xe cho một Computer-Aided soạn thảo và thiết kế VGA monitor chung; được sử dụng bởi hệ điều hành Windows để trao đổi cài đặt hiển thị, chẳng hạn như độ phân giải màn hình và độ sâu màu; tương tự như một tập tin tài xế .VGA, nhưng chỉ được sử dụng bởi màn CADD đặc biệt.

What is a VGD file?

Driver for a generic Computer-Aided Drafting and Design VGA monitor; used by the Windows operating system to communicate display settings, such as screen resolution and color depth; similar to a .VGA driver file, but only used by special CADD displays.

Cách mở .VGD file

Để mở file .VGD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VGD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VGD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VGD do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .VGD

File .VGD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *