VGI File

? Cách mở file .VGI? Những phần mềm mở file .VGI và sửa file lỗi. Convert N/A VGI file sang định dạng khác.

.VGI File Extension

   
File name VGI File
File Type Vista Game Explorer Editor Game File
Nhà phát triển Vista Game Explorer Editor
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .VGI là file gì?

VGI là Game Files - Vista Game Explorer Editor Game File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Vista Game Explorer Editor.

Tập tin được tạo ra bởi Vista game Explorer Editor (VGEE), một chương trình mà cửa sổ trò chơi làm thay đổi Windows Vista để xử lý trò chơi nhiều hơn; lưu thông tin trò chơi xuất khẩu từ các chương trình; cho phép các dữ liệu được chuyển giao giữa các phiên bản của chương trình và khi cài đặt Gói Windows Service.

What is a VGI file?

File created by Vista Game Explorer Editor (VGEE), a program that alters Windows Vista's Games window to handle more games; saves game information exported from the program; allows the data to be transferred between versions of the program and when installing Windows Service Packs.

Cách mở .VGI file

Để mở file .VGI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VGI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VGI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VGI do người dùng đóng góp.

  • Vista Game Explorer Editor
  • myVGL
  • myVGL
  • VGStudio MAX

Chuyển đổi file .VGI

File .VGI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *