VGM File

? Cách mở file .VGM? Những phần mềm mở file .VGM và sửa file lỗi. Convert Binary VGM file sang định dạng khác.

.VGM File Extension

   
File name VGM File
File Type Video Game Music File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Audio Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.7 ★ (3 Bình chọn)

File .VGM là file gì?

VGM là Audio Files - Video Game Music File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

Âm thanh tập tin được sử dụng bởi một số chip âm thanh Yamaha và Texas Instruments đã được bao gồm trong hệ thống video game cũ; chứa âm thanh trò chơi video có thể được tổng hợp bởi chip âm thanh; có thể được chơi với các phần mềm máy tính mô phỏng chip âm thanh.

What is a VGM file?

Audio file used by some Yamaha and Texas Instruments sound chips that were included with older video game systems; contains video game audio that can be synthesized by the sound chip; can be played with computer software that emulates the sound chip.

Cách mở .VGM file

Để mở file .VGM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VGM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VGM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VGM do người dùng đóng góp.

  • Audacious
  • Audio Overload
  • Audio Overload
  • Nullsoft Winamp with Chipamp plug-in
  • Foobar2000 with vgmstream decoder plug-in

Chuyển đổi file .VGM

File .VGM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *