VHD File

? Cách mở file .VHD? Những phần mềm mở file .VHD và sửa file lỗi. Convert Binary VHD file sang định dạng khác.

.VHD File Extension

   
File name VHD File
File Type 1Virtual PC Virtual Hard Disk
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Disk Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.9 ★ (79 Bình chọn)

File .VHD là file gì?

VHD là Disk Image Files - 1Virtual PC Virtual Hard Disk, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Một tập tin VHD chứa một hình ảnh đĩa cứng ảo được sử dụng bởi Microsoft Windows Virtual PC, một chương trình ảo hóa Windows. Nó lưu trữ các nội dung của một đĩa cứng của một máy ảo (VM), trong đó có thể bao gồm các phân vùng đĩa, một hệ thống tập tin, các file và thư mục. file VHD có thể được sử dụng để cài đặt nhiều hệ điều hành trên một máy tính duy nhất, các chương trình phần mềm kiểm tra, hoặc chạy các ứng dụng cũ.

What is a VHD file?

A VHD file contains a virtual hard disk image used by Microsoft Windows Virtual PC, a Windows virtualization program. It stores the contents of a hard disk of a virtual machine (VM), which may include disk partitions, a file system, files, and folders. VHD files may be used to install multiple operating systems on a single computer, test software programs, or run older applications.

Cách mở .VHD file

Để mở file .VHD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VHD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VHD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VHD do người dùng đóng góp.

  • VMware Fusion 11
  • File Viewer Plus
  • File Viewer Plus
  • Microsoft Windows Virtual PC
  • Microsoft Virtual Server
  • Oracle VM VirtualBox
  • Oracle VM VirtualBox
  • Smart Projects IsoBuster
  • 7-Zip
  • Aryson VHD Recovery

Chuyển đổi file .VHD

File .VHD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *