VHDL File

? Cách mở file .VHDL? Những phần mềm mở file .VHDL và sửa file lỗi. Convert Text VHDL file sang định dạng khác.

.VHDL File Extension

   
File name VHDL File
File Type VHDL Source File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.3 ★ (6 Bình chọn)

File .VHDL là file gì?

VHDL là Developer Files - VHDL Source File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

Một VHDL file là một file nguồn viết bằng ngôn ngữ VHDL, viết tắt của Very mạch tốc độ cao tích hợp (VHSIC) mô tả phần cứng Ngôn ngữ (HDL). Nó có thể được dùng để xác định làm thế nào một mạch và các thành phần của nó hoạt động và đang thực hiện. Nó tương tự như file .VHD nhưng ít phổ biến hơn.

What is a VHDL file?

A VHDL file is a source file written in the VHDL language, which stands for Very High Speed Integrated Circuits (VHSIC) Hardware Description Language (HDL). It may be used to specify how a circuit and its components operate and are implemented. It is similar to the .VHD file but less common.

Cách mở .VHDL file

Để mở file .VHDL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VHDL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VHDL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VHDL do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • File Viewer Plus
  • File Viewer Plus
  • Xilinx ISE Design Suite
  • Mentor Graphics ModelSim
  • Green Mountain DirectVHDL
  • Green Mountain DirectVHDL

Chuyển đổi file .VHDL

File .VHDL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *